USA, Kalifornien, Hesperia 1998 / riding3

04.06.2002

riding3